Biuletyn Informacji Publicznej
Lubelskie Dworce S.A.

Lokal użytkowy do wynajęcia

Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna w Lublinie, kod 20-120, ul. Nadstawna 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000306605, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7120150705,
REGON: 000616280, o kapitale zakładowym w wysokości 18.200.000,00 zł (wpłaconym w całości)

WYNAJMIE LOKAL UŻYTKOWY na cele handlowe lub usługowe o powierzchni 32 m2

Lokal znajduje się w Lublinie przy ul.Nadstawnej 3.

Informacje na temat lokalu udziela Pan Łukasz Chruścicki pod numerem telefonu: +48 506 117 806.

Oferty z proponowaną ceną należy składać w sekretariacie Lubelskich Dworców S.A. w Lublinie przy ul. Nadstawnej 2.


Dokument utworzony: 2019-07-03 14:16:03
Przez: Jerzy Pawełczak
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-07-03 14:18:00
Przez: Jerzy Pawełczak
 
Wyświetl: Zobacz rejestr zmian
Ilośc wyświetleń: 144
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Lubelskie Dworce S.A.
ul. Nadstawna 4 | 20 - 120 Lublin | tel. +48 81 710 29 50 | Fax. +48 81 710 29 55
e-mail: sekretariat.zarzadu@lubelskiedworce.pl | Internet: www.lubelskiedworce.pl