Biuletyn Informacji Publicznej
Lubelskie Dworce S.A.

Zaproszenie do składania ofert na badanie Spr.finans.spółki

Rada Nadzorcza Spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna w
Lublinie , ul.Nadstawna 4, 20-120 Lublin,tel.(81) 710-29-50, e-mail: sekretariat.zarzadu@lubelskiedworce.pl

zaprasza do składania ofert na badanie :

-Sprawozdania finansowego Spółki Lubelskie Dworce S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku
wraz ze sporządzeniem pisemnych opinii i raportu oraz stwierdzeniem prawidłowości i rzetelności sprawozdania, a także stwierdzenia czy sprawozdanie jasno i rzetelnie przedstawia sytuację finansową i majątkową badanego podmiotu ( za każdy rok kalendarzowy oddzielnie ).  Zaproszenie do składania ofert na badanie spr.fin. spółki za okres 01-01-2021 do 31-12-2022   628.513 kB


Dokument utworzony: 2021-09-01 13:07:31
Przez: Łukasz Chruscicki
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-09-01 13:18:27
Przez: Łukasz Chruscicki
 
Wyświetl: Zobacz rejestr zmian
Ilośc wyświetleń: 62
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Lubelskie Dworce S.A.
ul. Nadstawna 4 | 20 - 120 Lublin | tel. +48 81 710 29 50 | Fax. +48 81 710 29 55
e-mail: sekretariat.zarzadu@lubelskiedworce.pl | Internet: www.lubelskiedworce.pl