Biuletyn Informacji Publicznej
Lubelskie Dworce S.A.

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - WŁODAWA

Zarząd Lubelskich Dworców Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, kod 20-120, ul. Nadstawna 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000306605 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712-015-07-05, REGON: 000616280, o kapitale zakładowym w wysokości 18.200.000,00 zł. (opłaconym w całości)

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wraz z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 14, złożonej z działek oznaczonych numerami 50/1; 50/2; 50/6; 50/7 o powierzchni 4.0279 ha, objętej księgą wieczystą Nr LU1W/00045005/2 wraz ze stanowiącymi własność Lubelskich Dworców S.A. budowlami i urządzeniami.  obwieszczenie - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włodawie   235.577 kB
  Oferta - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włodawie   29 kB
  Regulamin przetargu - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Włodawie   274.961 kB
  Regulamin przetargu brzmienie obowiązujące od 28.10.2021 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego   1.689 MB


Dokument utworzony: 2021-10-04 07:54:47
Przez: Łukasz Chruscicki
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-10-28 12:02:35
Przez: Łukasz Chruscicki
 
Wyświetl: Zobacz rejestr zmian
Ilośc wyświetleń: 37
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Lubelskie Dworce S.A.
ul. Nadstawna 4 | 20 - 120 Lublin | tel. +48 81 710 29 50 | Fax. +48 81 710 29 55
e-mail: sekretariat.zarzadu@lubelskiedworce.pl | Internet: www.lubelskiedworce.pl